gouds regionaal Architectuur platform (grAp)

De Stichting grAp beoogt het volgende:
  • De Stichting heeft ten doel vanuit de architectonische invalshoek de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving in Gouda en omstreken te bevorderen en verbeteren
  • De Stichting wil fungeren als informatie en documentatiecentrum voor de stad en de regio op het werkgebied van het bestaande Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden Holland
  • Zij tracht haar doel te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, symposia, discussies met de inwoners van de stad en de regio, prijsvragen, excursies, publicaties en tentoonstellingen over het aandachtsgebied architectuur stedenbouw, landschapsarchitectuur en cultuurhistorie.
grAp wil het debat over architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp aanjagen met discussies, tentoonstellingen, lesprogramma’s en het uitschrijven van prijsvragen. Waar dat relevant is en een meerwaarde geeft werkt zij samen met andere organisaties.

grAp bestaat uit een bestuur en programmaraad en wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie